شناسنامه ژنتیک ریسک فاکتور ها

چرا باید شناسنامه ژنتیکی ریسک فاکتور ها تهیه کنیم؟

با تهیه شناسنامه ژنتیکی ریسک فاکتورها، میتوانید بهترین راهکارهایی را برای پیشگیری و درمان بیماری های ژنتیکی پیدا کنید. برای مثال، اگر شما دارای ژن هایی هستید که باعث میشود به سمت بروز بیماریهای قلبی- عروقی بیشتر گرایش داشته باشید، میتوانید با تغییر سبک زندگی خود، مانند تغییر در رژیم غذایی، ورزش منظم و مداوم و کاهش استرس، از بروز این بیماری ها جلوگیری کنید. همچنین، با شناسایی ژن هایی که باعث بروز سرطان میشوند، میتوانید برنامه های پیشگیری و درمانی مناسبی را برای خود تدوین کنید.

علاوه بر این، شناسنامه ژنتیکی ریسک فاکتورها میتواند به شما کمک کند تا رفتارهای خود را بر اساس خطر بروز بیماری های ژنتیکی تغییر دهید و به دنبال رسیدن به سلامتی بهتری باشید. با شناخت خطر بروز بیماری های ژنتیکی، میتوانید بهترین راه کارهایی را برای حفظ سلامتی خود پیدا کنید و از زندگی بهتری لذت ببرید.

همچنین، با داشتن شناسنامه ژنتیکی ریسک فاکتورها، میتوانید بهترین تصمیم ها را در مورد برنامه های سنجش ابتلا به بیماریهای ژنتیکی، تحلیلات ژنتیکی و درمانهای مرتبط با بیماریهای خودتان بگیرید.