شناسنامه ژنتیک تغذیه

با شناسنامه ژنتیک تغذیه بهترین تغذیه برای بدنتان انتخاب کنید!

شناسنامه ژنتیکی تغذیه، یکی از ابزارهای پیشرفته ژنتیکی است که با استفاده از تحلیل ژنتیکی، اطلاعاتی درباره نیازهای تغذیهای و واکنش به مواد غذایی مختلف شما را فراهم میکند. با تهیه شناسنامه ژنتیکی تغذیه، میتوانید بهترین تغذیه را برای بدنتان انتخاب کنید و از بروز بیمار یهایی که احتمالا به دلیل نادرستی تغذیه شما رخ میدهند، جلوگیری کنید.

اگرچه تغذیه سالم و متنوع، برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماریها بسیار مهم است، اما هر فرد بر اساس ژنتیک خود،نیازهای تغذیهای متفاوتی دارد. برای مثال، برخی افراد به دلیل داشتن ژنهای خاصی ، به سمت افزایش وزن و چاقی گرایش دارند و برای این افراد، تغذیه با کم ترین میزان کربوهیدرات و شیرینی بهترین راهکار است. به علاوه، برخی افراد دارای ژنهایی هستند که باعث میشود نیاز به مواد غذایی خاصی مثل ویتامین D و کلسیم بیشتر شود.

با تهیه شناسنامه ژنتیکی تغذیه، نیازهای تغذی های خود را براساس ژنتیک خودتان میشناسید و میتوانید با تغییر در رژیم غذایی و مصرف مکملهای غذایی مناسب، برای حفظ سلامتی و جلوگیری از بروز بیماریهایی که ممکن است به دلیل نادرستی تغذیه رخ دهند، اقدام کنید.